Czas czytania:3 Minut, 3 Sekund

Zgodnie z obowiązującym prawem świadczenia emerytalne są przyznawane kobietom, które ukończyły 60 rok życia oraz mężczyznom po ukończeniu 65 lat. Czy staż pracy ma wpływ na wysokość świadczenia, które otrzymaszw przyszłości? Co można zaliczyć do stażu pracy, a czego zaliczyć nie możesz? Lata pracy a wysokość emerytury – wszystko, co warto wiedzieć.

Lata pracy a wysokość emerytury

Przypomnijmy, że do stażu pracy zalicza się łączna długość okresów zatrudnienia u obecnego i poprzednich pracodawców. Im więcej lat pracy mamy udokumentowanych, tym lepiej dla nas – zyskujemy prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia, odprawy, nagrody jubileuszowej oraz pobierania świadczenia przedemerytalnego. Jeśli z kolei z naszych świadectw pracy wynika, że pracowaliśmy na umowę o pracę co najmniej 10 lat, mamy również prawo do dłuższego urlopu wypozynkowego.

Dla przyszłych emerytów staż ich pracy oraz kapitał początkowy będzie miał największy wpływ na wysokość emerytury. W skrócie: im więcej lat przepracowaliśmy, tym wyższe będzie nasze świadczenie. Jednak minimalna jego kwota przysługuje osobom, które wypracowały minimalny staż pracy. W przypadku kobiet jest to 20 lat, a w przypadku mężczyzn 25 lat.

Jak zapewne wiemy, kwoty najniższego świadczenia emerytalnego są co roku rewaloryzowane. Minimalna wysokość emerytury w 2022 roku wynosiła 1338,44 złotych brutto, co daje 1217,98 złotych netto. W tym roku minimalna kwota świadczenia wynosi 1588,44 złotych brutto (1445,48 złotych netto).

Warto dodać, że staż pracy służy do ustalenia wysokości emerytury powszechnej. Jeżeli nasz staż pracy jest krótszy, wtedy całkowita emerytura zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

Co składa się na staż pracy?

Na lata stażu pracy składają się:

 • okresy faktycznego wykonywania pracy; prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie rolnym;
 • okres pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego (musi być on w pełni udokumentowany);
 • czas służby wojskowej (zarówno ten spędzony w czynnej, jak i zawodowej służbie wojskowej);
 • czas, za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli świadczył on pracę;
 • przypadający przed 1 stycznia 1983 roku okres pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzający objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia wraz z małżonkiem lub osobiście;
 • przypadający po 31 grudnia 1982 roku okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin;
 • czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych z Urzędu Pracy lub stypendium starosty dla bezrobotnych;
 • okres, o który skrócono czas wypowiedzenia umowy, jeśli doszło do zwolnienia pracownika z przyczyn zależnych od pracodawcy i za które przyznano pracownikowi odszkodowanie;
 • czas trwania nauki, odbywania studiów doktoranckich (w tym wypadku nie więcej niż 4 lata);
 • okres urlopu wychowawczego i macierzyńskiego;
 • okres pobierania świadczenia chorobowego;
 • okres pobierania świadczenia powypadkowego;
 • okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego;
 • okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy;
 • lata prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przeczytaj też: Wypowiedzenie umowy o prace w pigułce | Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Komu przysługuje?

Czego nie można zaliczyć do stażu pracy?

Kodeks pracy określa również, czego nie możemy zaliczyć do stażu pracy, a jest to:

 • okres urlopu bezpłatnego;
 • czas pracy na podstawie umowy zlecenia bądź innej umowy cywilnoprawnej;
 • czas prowadzenia działalności gospodarczej.

Przepracowanych w ten sposób lat nie zalicza się do stażu pracy, ale są już uwzględniane, gdy zsumujemy okresy składkowe, a to właśnie od nich zależy wysokość naszej przyszłej emerytury.

Jak obliczyć staż pracy?

Najprostsze narzędzia ułatwiające nam obliczanie stażu pracy znajdują się oczywiście w Internecie. Możemy skorzystać na przykład ze specjalnego kalkulatora. Co zrobić, by go znaleźć? Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać frazę „kalkulator stażu pracy”. Narzędzia te bazują na obliczaniu stażu pracy na podstawie podania daty zatrudnienia i rozwiązania stosunków pracy. W ten sposób możemy nawet wyliczyć prognozowaną emeryturę. Jeśli jednak chcemy zdobyć bardziej rzetelne i szczegółowe dane, musimy udać się do specjalistów pracujących w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Średnia ocena

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zwolnienie lekarskie od psychiatry Previous post Zwolnienie od psychiatry – najczęściej zadawane pytania
najem okazjonalny Next post Najem okazjonalny od A do Z