Czas czytania:3 Minut, 1 Sekund

Wypowiedzenie umowy o pracę to dość stresujący moment, którego wolelibyśmy zbyt często nie doświadczać. Jeśli jednak zdarzyło się to w naszym wypadku lub przeczuwamy taki ruch ze strony swojego pracodawcy, warto jak najszybciej rozwiać wszelkie swoje wątpliwości. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje. 

Jak można rozwiązać umowę o pracę?

Polskie prawo nie pozwala na tzw. samowolę w kwestii zakończenia umowy o pracę. To, co najważniejsze reguluje Kodeks pracy.  W myśl artykułu 30 § 1 kp istnieją cztery sposoby na rozwiązanie takiej umowy:

 1. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron
 2. Rozwiązanie za wypowiedzeniem
 3. Rozwiązanie bez wypowiedzenia
 4. Wygaśnięcie umowy o pracę

Wypowiedzieć taką umowę może zarówno pracodawca, jak i pracownik i decyzja ta nie musi być formalnie zaakceptowana przez drugą stronę. 

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę?

Choć zwykle informujemy o zakończeniu stosunku pracy najpierw ustnie, to wiążące jest dopiero to, co zawrzemy w pisemny oświadczeniu. Podwładni lub przełożeni, którzy decydują się na ten krok, powinni w trakcie sporządzania dokumentu pamiętać o zawarciu w nim:

 • oznaczenia stron umowy (czyli danych pracownika i pracodawcy),
 • miejscowości i daty,
 • informacji o wypowiedzeniu umowy zawartej w dniu…,
 • wskazania, jaki okres wypowiedzenia zostaje zachowany i kiedy następuje termin jego upływu,
 • podpisy obu stron.

Gdy wypowiedzenie umowy o pracę inicjuje pracodawca, musi on też podać przyczyny swojej decyzji, jeśli umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony. Przełożony jest zobowiązany też poinformować podwładnego o możliwości odwołania się do sądu pracy. 

Długość okresu wypowiedzenia

Zwykle najbardziej interesującą, a zarazem sporną kwestią jest długość okresu wypowiedzenia. Różni się on bowiem w zależności od tego, jaki rodzaj umowy podpisaliśmy, na jaki okres i jaki był staż pracownika w danej firmie. 

Jeśli zatem pracowaliśmy u jednego pracodawcy co najmniej 3 lata, przysługuje nam 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Dla pracowników zatrudnionych co najmniej 6 miesięcy okres ten skraca się do jednego miesiąca, a osoby, które przepracowały w firmie poniżej pół roku, otrzymują dwutygodniowy okres wypowiedzenia

Warto zaznaczyć, że jeśli stosunek pracy został przerwany w momencie, gdy obowiązywała nas umowa o pracę na okres próbny, liczby te się nieco zmieniają. Można je przedstawić w następujący sposób:

 • Umowa na dwa tygodnie obliguje do 3 dni okresu wypowiedzenia,
 • Umowa do trzech miesięcy wymaga tygodniowego okresu wypowiedzenia,
 • Umowa na 3 miesiące zobowiązuje pracodawcę do 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. 

Kiedy ten okres się zaczyna? Tu również nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli bowiem okres wypowiedzenia liczony jest:

 •  w dniach, to za jego początek uznaje się następny dzień roboczy,
 • w tygodniach, jego początkiem będzie pierwsza niedziela,
 • w miesiącach – pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego w następnym dniu.

Co, jeśli to pracownik wypowiada umowę o pracę?

Na niektóre aspekty sprawy patrzyliśmy do tej pory z punktu widzenia zwalniającego pracodawcy, ale zdarzają się przecież przypadki, że to pracownik składa wypowiedzenie o pracę. Nie musi on wtedy podawać przyczyny swojej decyzji, choć zwykle informuje przełożonego o tym ustnie. 

Bywa, że pracodawca nie chce, żeby podwładny pojawiał się na swoim stanowisku w trakcie okresu wypowiedzenia. Co może wtedy zrobić? Zgodnie z prawem istnieje możliwość zwolnienia go z tego obowiązku, choć wynagrodzenie za ten czas musi zostać mu przyznane. 

Inną opcją dla pracownika jest zerwanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Taka alternatywa istnieje jednak wyłącznie wtedy, gdy poświadczy zwolnieniem lekarskim szkodliwy wpływ wykonywanych zajęć na swoje zdrowie, lub życie lub w sytuacji, gdy pracodawca w sposób ciężki narusza swoje podstawowe obowiązki

Pamiętając o wszystkich powyższych zasadach, nie popełnimy błędu, który mógłby skutkować spotkaniem w sądzie pracy. Kiedy więc zdarzy się w naszym życiu, że otrzymamy wypowiedzenie z pracy, postarajmy się wykorzystać okres wypowiedzenia jak najlepiej – na szukaniu nowego stanowiska, a nie rozważaniu, czy pracodawca postąpił zgodnie z prawem.

Średnia ocena

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

konfederacja lewiatan Previous post Konfederacja Lewiatan – czym jest i czym się zajmuje?
umowa b2b Next post Umowa B2B – czym jest kontrakt B2B?