Czas czytania:4 Minut, 15 Sekund

Najbezpieczniejszą formą zatrudnienia z punktu widzenia pracownika jest oczywiście podpisanie umowy o pracę. Jednak umowa zlecenie ma również swoje niezaprzeczalne zalety. W tym artykule przedstawimy najważniejsze różnice między jedną a drugą. 

Umowa zlecenie a umowa o pracę – najważniejsze różnice

Gdybyśmy mieli porównać obie umowy – umowę o pracę i umowę zlecenie, pierwsza z nich wydaje się dużo lepszą opcją. Pracownik zatrudniony w ten sposób jest chroniony przepisami Kodeksu pracy, więc trudniej rozwiązać z nim umowę czy zaproponować mniejszą stawkę niż obowiązująca minimalna kwota. Umowa o pracę jest równocześnie bardziej problematyczna dla pracodawcy, który ponosi z tego tytułu wyższe koszty. Z tego też względu część firm woli (szczególnie z nowymi pracownikami) podpisywać umowę zlecenie.

Umowa zlecenie daje także samym pracownikom więcej elastyczności. Mogą oni wykonać swoje zadania w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, a nawet powierzyć wykonanie swoich obowiązków osobie trzeciej. Praca zdalna, bez ścisłego nadzoru i w nienormowanym czasie jest marzeniem wielu osób, które gotowe są podpisać umowę zlecenie w zamian za wymienione korzyści. 

Jednocześnie warto pamiętać, że przywileje takie jak urlop macierzyński czy zasiłek chorobowy przysługują wyłącznie zatrudnionym na umowę o pracę, chyba że pracownicy sami będą opłacać swoje składki.

Przeczytaj też: Zasiłek dla bezrobotnych: ile i komu przysługuje? | Umowa zlecenie a emerytura

Umowa zlecenie a świadectwo pracy

Świadectwo pracy ułatwia między innymi znalezienie kolejnego stanowiska, staranie się o zasiłek dla bezrobotnych i wydłużenie czasu urlopu. Po zakończeniu współpracy pracodawca ma 7 dni na wystawienie takiego dokumentu. Obowiązku takiego nie ma jednak zleceniodawca. Co zatem zrobić w sytuacji, kiedy zależy nam na danym dokumencie?

Możemy zwrócić się z prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie. Takie zaświadczenie musi zawierać informację o czasie trwania umowy zlecenia, wysokości naszego wynagrodzenia i wyszczególnieniu opłacanych składek. 

Umowa zlecenie a urlop

Kolejną różnicą między umową zlecenie a umową o pracę jest podejście do kwestii urlopu. Posiadając umowę o pracę, mamy zagwarantowane prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Przy umowie zlecenie pracodawca nie jest wobec nas do tego zobowiązany. 

Jeśli jednak mamy dobry układ ze swoim przełożonym, możemy wynegocjować dla siebie dogodne warunki. Co więcej, warto tę kwestię poruszyć już na etapie tworzenia umowy, choć można to zrobić także w trakcie jej trwania. Najczęściej jednak trzeba liczyć się z tym, że dni, których nie przepracowaliśmy, nie będą też uwzględnione w naszym wynagrodzeniu. 

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie

Następną istotną kwestią, nurtującą pracowników podpisujących umowę zlecenie jest kwestia nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak choroby. W umowie o pracę nie martwimy się o to, czy odpowiednie składki są odprowadzane przez pracodawcę. A co w przypadku zlecenia?

Bezspornie należy nam się chorobowe, jeśli wykonujemy swoje obowiązki w siedzibie zleceniodawcy i jednocześnie nie świadczymy żadnych innych zleceń dla innych podmiotów. Jest to jednak wyjątkowa sytuacja i nie zdarza się zbyt często. Zleceniodawcy często wykonują swoje zadania w terenie lub z własnego domu. W takim wypadku płatne chorobowe się im nie należy

Umowa zlecenie a umowa o pracę – którą wybrać?

Na koniec wymieńmy kilka najważniejszych cech charakterystycznych każdej z umów. Może to być dla nas podpowiedzią, jeśli pracodawca zostawia nam wybór w tej sprawie.

Na umowę o pracę, warto zdecydować się, gdy zależy nam na:

  • dłuższych okresach wypowiedzenia,
  • ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym,
  • umowie pisemnej,
  • jasno określonym miejscu i czasie pracy,
  • gwarancji zatrudnienia i wypłaty wynagrodzenia.

Umowę zlecenie dobrze jest natomiast rozważyć, jeśli pasuje nam:

  • zawiązanie umowy na piśmie, ustnie lub w sposób dorozumiany,
  • możliwość wykonania zlecenia w miejscu i czasie, o których sami decydujemy,
  • możliwość zerwania umowy w dowolnym momencie,
  • możliwość powierzenia swoich obowiązków osobie trzeciej.

Starannie rozważając plusy i minusy każdej umowy, z pewnością podejmiemy decyzję, która na ten moment będzie dla nas najkorzystniejsza.

Ciekawe porównanie umów znajdziesz na stronie biznes.gov.pl: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0071

umowa b2b Previous post Umowa B2B – czym jest kontrakt B2B?
zakupy przez internet Next post Prawa konsumenta – zakupy przez internet