Czas czytania:2 Minut, 50 Sekund

Umowa B2B nazywana jest czasami formą samozatrudnienia. System ten ma niewątpliwie liczne zalety, ale rodzi też pewne wątpliwości, np. co do rozwiązania współpracy między dwoma przedsiębiorcami. W tym artykule poszukamy odpowiedzi na najczęściej zadawane w związku z tym pytania. 

Czym jest umowa B2B? Jakie są jej największe zalety?

Umowa B2B staje się coraz bardziej popularna, ponieważ w wielu przypadkach jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem i ma dość szerokie zastosowanie. Przedmiotem umowy mogą być usługi, np. wykonanie dzieła lub sprzedaż towarów, ale częściej zawarta w ten sposób umowa dotyczy współpracy większej firmy z jednoosobowym podmiotem

Dlaczego tak wiele osób decyduje się właśnie na takie rozwiązanie zamiast umów cywilnoprawnych lub umowy o pracę? W przypadku umowy B2B znacznie spadają koszty zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że zyskuje na tym pracodawca, a drugiej stronie gwarantuje to wyższe zarobki. Poza tym ta forma zatrudnienia umożliwia korzystanie z różnych form opodatkowania działalności.  

Wiele osób ceni sobie również umowę B2B z uwagi na bardziej elastyczne warunki pracy: samozatrudniony może sam wybrać, kiedy i gdzie będzie pracował i może to robić bez zewnętrznego nadzoru. A co z przepisami dotyczącymi rozwiązania umowy B2B? Czy także są one korzystne? Przyjrzyjmy się bliżej tej sprawie.

Jak wypowiedzieć umowę B2B?

Jak można wypowiedzieć umowę B2B? Mamy na to co najmniej kilka możliwości. Należą do nich wypowiedzenie, odstąpienie oraz rozwiązanie umowy na podstawie porozumienia stron. To, jakie wyjście będzie miało zastosowanie w naszym przypadku, zależy od tego, na jakie zdecydowaliśmy się, podpisując umowę. 

Wielu samozatrudnionych uważa jednak, że najlepszą formą jest wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. W takim wypadku każdy z podmiotów ustala dogodny dla siebie termin oraz warunki rozwiązania umowy. Jeśli mamy jednak wątpliwości, co zrobić w naszej sytuacji, najlepiej będzie skonsultować się z zaufanym prawnikiem.

Warto w tym miejscu dodać, że okres wypowiedzenia jest ważny zwłaszcza w umowach zawartych na czas nieokreślony.  

Przeczytaj też: Jak zostać mediatorem sądowym | Jak negocjować wynagrodzenie?

Jakie mogą być powody rozwiązania umowy B2B?

Do rozwiązania umowy dochodzi zwykle wtedy, gdy jedna ze stron nie dopełniła swoich obowiązków. Ustawowe prawo do odstąpienia od współpracy przysługuje:

  • gdy jedna ze stron zwleka z wywiązania się z przydzielonych zadań, nawet w wypadku wyznaczenia dodatkowego terminu. Strona poszkodowana może wtedy żądać wykonania zobowiązań i naprawienia szkód wynikających ze zwłoki;
  • gdy strona nie wywiążę się z wziętych na siebie obowiązków. Zlecający może w tej sytuacji odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i ze skutkiem natychmiastowym. 

Prawa tego jednak nie wolno nadużywać. Gdyby wypowiedzenie umowy B2B zostało wysunięte bez ważnych powodów, zobowiązuje to zleceniodawcę do naprawienia szkód, które powstały po stronie zleceniobiorcy. Wykazać szkodę i jej wartość powinien usługodawca, a w zakres tych strat może wchodzić brak wynagrodzenia.

Ważne powody rozwiązania umowy możemy natomiast podzielić na dwie kategorie:

  • natury obiektywnej, w zakres której wchodzą zmiany w prawie bądź ważne zmiany sytuacji gospodarczej;
  • natury subiektywnej, do których wlicza się nienależyte wykonanie umowy, utrata uprawnień zawodowych, utrata zaufania, zmiany wewnętrzne czy inne nieporozumienia w realizacji umowy.

Przeciwdziałać takim sytuacjom można przez umieszczenie w umowie B2B zapisu o karach umownych. 

Co powinno zawierać rozwiązanie umowy B2B?

Żeby rozwiązać umowę współpracy B2B, możemy pobrać gotowy wzór z Internetu, który jest niemal identyczny z tym dotyczącym umowy o świadczeniu usług, ale możemy korzystać również z form używanych w innych umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie

W dokumencie znaleźć się muszą:

  • nazwa obu firm rozwiązujących współpracę,
  • data zawarcia umowy,
  • data rozwiązania umowy B2B,
  • podpisy obu stron. 

Średnia ocena

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wypalenie zawodowe Previous post Wypalenie zawodowe – objawy, przyczyny, jak zapobiegać
pomysły na biznes Next post Pomysł na biznes w domu. Biznes online i nie tylko!