Czas czytania:2 Minut, 0 Sekund
Przepisy regulujące rynek pracy zakładają, że każdy zatrudniony powinien korzystać z przysługującego mu urlopu. Jednak nie zawsze udaje nam się wykorzystać cały przysługujący czas wolny. W jakich sytuacjach można oczekiwać ekwiwalentu za niewykorzystane chwile wypoczynku? Szczegóły przedstawione są poniżej.

Ekwiwalent za urlop – co to takiego?

W minionych czasach zdarzały się sytuacje, gdy pracodawcy nie udzielali pracownikom przysługującego urlopu, nie oferując równocześnie kompensacji. W odpowiedzi na te działania, prawo zaczęło chronić prawo do urlopu pracownika. Jeżeli jednak nie mamy możliwości wykorzystać pełnego urlopu, przysługuje nam ekwiwalent. Ale czym dokładnie jest ta kompensata? Jest to finansowy zwrot za czas wolny, którego nie zdołaliśmy wykorzystać, z różnych przyczyn kończąc współpracę z pracodawcą. Dokumenty regulujące rynek pracy precyzyjnie określają sytuacje, kiedy mamy prawo do tej rekompensaty.

Kiedy możemy oczekiwać ekwiwalentu?

Aby zrozumieć, kiedy przysługuje nam ekwiwalent, przypomnijmy sobie podstawowe zasady: w zależności od naszego stażu pracy, mamy prawo do 20 lub 26 dni urlopu rocznie. Ten czas jest naliczany w stosunku do okresu, jaki faktycznie przepracowaliśmy. Jeśli na przykład nasza współpraca zakończyła się po połowie roku, a posiadamy już kilkuletnie doświadczenie zawodowe, przysługuje nam ok. 13 dni urlopu. Jeśli z różnych powodów te dni pozostały niewykorzystane, pracodawca musi wypłacić nam ekwiwalent. Mamy prawo do ekwiwalentu m.in. gdy:
  • umowa zakończyła się za porozumieniem obu stron,
  • zdecydowaliśmy się na rezygnację z pracy,
  • zostaliśmy zwolnieni bez uprzedzenia,
  • nasza współpraca została przerwana z powodów wymienionych w tekście.
W sytuacji, gdy pracownik zmarł, prawo do ekwiwalentu przechodzi na jego rodziny.

Kiedy ekwiwalent nam nie przysługuje?

Mimo że w wielu sytuacjach możemy liczyć na ekwiwalent, istnieją okoliczności, które pozbawiają nas tego prawa. Przykładowo, gdy nasza umowa zostaje przedłużona, zamiast otrzymać ekwiwalent, wykorzystujemy niewykorzystane wcześniej dni wolne. Warto również wiedzieć, że nie mamy wyboru pomiędzy dniami wolnymi a ekwiwalentem – przepisy jasno stanowią, że pracownik nie może samodzielnie zrezygnować z przysługującego mu czasu wypoczynku. Jeśli natomiast współpraca zakończyła się, a ekwiwalent nie został wypłacony, warto zwrócić się o wsparcie do odpowiednich instytucji.

W jaki sposób wyliczyć rekompensatę za niewykorzystany czas wolny?

Jeżeli chcemy sami dokonać kalkulacji ekwiwalentu, warto posłużyć się źródłami dostępnymi online. Kluczem jest tu współczynnik podany przez odpowiednie rozporządzenie, który jest stały dla każdego roku. W praktyce wygląda to tak: jeśli przy końcu współpracy pozostały nam np. 3 dni urlopu, całkowitą kwotę naszej pensji brutto dzielimy przez obowiązujący współczynnik, a następnie mnożymy przez liczbę tych dni. Ostatecznie, warto podkreślić, że ekwiwalent powinien zostać wypłacony w dniu zako

Średnia ocena

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kontrola pip Previous post Jak przebiega kontrola PIP?
Next post Au pair – Szansa na pracę i przygodę za granicą