Czas czytania:4 Minut, 27 Sekund

Au pair to wyrażenie z języka francuskiego, które opisuje program wymiany kulturowej, adresowany głównie do młodych ludzi z USA i Europy. Stanowi on unikalną możliwość połączenia pracy z fascynującymi wakacjami oraz głębszym zrozumieniem kultury i codziennego życia rodzin w innych krajach. W ramach tego artykułu omówimy, czym dokładnie jest program Au pair, jakie są jego korzyści i wymagania oraz jak wziąć w nim udział.

Au pair – Rola i Obowiązki

Program Au pair polega na tym, że młoda osoba wyjeżdża za granicę, na przykład do USA lub Hiszpanii, aby zamieszkać u rodziny, która uczestniczy w programie. Głównym zadaniem Au pair jest opieka nad dziećmi rodziny goszczącej. To oznacza, że Au pair zajmuje się dziećmi podczas nieobecności rodziców, bawi się nimi, pomaga w wykonywaniu lekcji, naucza swojego języka i asystuje w codziennych czynnościach, takich jak zakupy. W zamian za swoją pracę otrzymuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe.

Jednak program Au pair nie ogranicza się wyłącznie do roli opiekuna. Przynosi on także liczne korzyści edukacyjno-kulturowe. Udział młodej osoby w codziennym życiu rodziny z innego kraju umożliwia jej poznanie odmiennych kultur, tradycji i zwyczajów oraz zwiedzenie danego kraju. W niektórych przypadkach uczestnicy programu Au pair są również zobowiązani do nauki obcego języka. Warto podkreślić, że osoba wcielająca się w rolę Au pair staje się częścią rodziny goszczącej i nie jest traktowana jedynie jako niania czy opiekunka dziecięca.

W zakresie obowiązków Au pair nie powinno się znajdować pracy związanej z opieką nad zwierzętami domowymi czy pracami ogrodowymi, chyba że młoda osoba wyrazi na to zgodę.

Jak Wyjechać jako Au pair do USA?

Aby wziąć udział w programie Au pair, pierwszym krokiem jest znalezienie rodziny, która jest zainteresowana przyjęciem Cię pod swój dach i powierzeniem Ci części obowiązków domowych oraz opieki nad dziećmi. Istnieje wiele rodzin reklamujących się w internecie, które chętnie przyjmą Au pair. Jednakże, jeśli nie masz pewności co do organizacji wyjazdu lub nie chcesz go samodzielnie organizować, istnieją agencje pośredniczące pomiędzy rodzinami a kandydatami na Au pair. Skorzystanie z usług takich agencji może zwiększyć bezpieczeństwo uczestnictwa w programie.

Warto zaznaczyć, że tylko w przypadku Stanów Zjednoczonych konieczne jest skorzystanie z pomocy agencji, ponieważ do USA wymagana jest specjalna wiza Au pair. Rodzina goszcząca jest zobowiązana do pokrycia kosztów podróży Au pair w obie strony, opłacenia kursu językowego oraz zapewnienia ubezpieczenia medycznego. Au pair w USA ma zapewniony własny pokój, pełne wyżywienie i kieszonkowe.

[gowork-elo-linki]

Wymagania i Kryteria Uczestnictwa

Nie każdy może zostać Au pair w USA. Istnieją pewne kryteria, które trzeba spełnić, aby być uprawnionym do udziału w programie:

 • Wiek: Kobiety muszą mieć między 18 a 26 lat, a mężczyźni 21-26 lat.
 • Język angielski: Trzeba posiadać dobrą znajomość języka angielskiego, co jest oceniane podczas wywiadu z koordynatorem wyjazdu.
 • Doświadczenie z dziećmi: Zazwyczaj wymaga się doświadczenia w opiece nad dziećmi spoza własnej rodziny. Posiadanie referencji może być korzystne, ponieważ wiele rodzin w USA poszukuje osób gotowych opiekować się małymi dziećmi, które nie ukończyły drugiego roku życia.
 • Prawo jazdy: Wymagane jest czynne prawo jazdy kategorii B.
 • Wykształcenie: Minimum wykształcenie średnie.
 • Stan cywilny i bezdzietność: Au pair musi być bezdzietne i stanu cywilnego.
 • Niekaralność: Brak przeszłości kryminalnej.
 • Stan zdrowia: Wymagany jest dobry stan zdrowia.
 • Ciekawość kultury i chęć nauki: Uczestnik programu Au pair powinien być ciekawy innych kultur i chętny do nauki.
 • Uczciwość i odpowiedzialność: Au pair musi wykazywać się uczciwością i odpowiedzialnością.
 • Dojrzałość emocjonalna: Kandydat na Au pair musi przejść test psychologiczny.

Aby zostać Au pair w USA, trzeba przejść przez całą procedurę kwalifikacyjną, w której sprawdza się kompetencje i gotowość kandydata, a także załatwia różne formalności, takie jak uzyskanie zaświadczenia o niekaralności i potwierdzenie dobrego stanu zdrowia. Pomimo tych wymogów, warto dążyć do udziału w programie Au pair w USA, ponieważ stanowi on niepowtarzalną okazję do zarobienia, podróżowania oraz poznania kultury Stanów Zjednoczonych.

Ogólne Zasady Programu Au pair

Długość pobytu Au pair w danym kraju, takim jak Hiszpania, USA czy inne, zależy od preferencji zarówno młodej osoby, jak i rodziny goszczącej, oraz regulacji programu w danym państwie. Zazwyczaj program trwa co najmniej 3-4 miesiące, ale niektórzy Au pair pozostają z rodziną przez dwa lata lub dłużej.

Kluczowym elementem programu jest umowa zawierana między Au pair a rodziną goszczącą. Przed podpisaniem umowy, warto dokładnie zapoznać się z jej zapisami, zwłaszcza tymi dotyczącymi ewentualnego przerwania programu przez jedną ze stron. Jeśli pojawią się konflikty lub losowe zdarzenia, które zmuszą Au pair do wcześniejszego powrotu do kraju, istnieje możliwość wypowiedzenia umowy, jednak należy przestrzegać obowiązującego okresu wypowiedzenia.

Godziny pracy Au pair oraz wysokość kieszonkowego zależą od potrzeb rodziny, zawartej umowy i regulacji programu w danym kraju. Warto zaznaczyć, że Au pair musi mieć możliwość uczestniczenia w kursie językowym, a rodzina goszcząca jest zobowiązana do ustalenia harmonogramu działań, który będzie dogodny dla wszystkich stron. Średnio Au pair pracuje około 30 godzin tygodniowo i ma 1 lub 2 dni wolne. Jeśli pobyt w obcym kraju jest dłuższy, można także liczyć na płatny urlop, który może wynosić na przykład 4 tygodnie na pełen rok trwania kontraktu.

Podsumowanie

Program Au pair to fascynująca możliwość zarówno pracy, jak i poznania innej kultury. Dla młodych ludzi zainteresowanych podróżami i otwarciem się na nowe doświadczenia może to być wyjątkowa przygoda. Wzięcie udziału w programie Au pair wymaga spełnienia określonych kryteriów, ale może być niezapomnianym doświadczeniem, które na zawsze pozostanie w pamięci. Au pair to nie tylko praca, to także okazja do rozwoju osobistego, nauki języka i poznania fascynującej kultury innego kraju.

Średnia ocena

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ekwiwalent za urlop Previous post Ekwiwalent za urlop – co i jak?
urlop ojcowski Next post Urlop ojcowski: Wszystko, co musisz wiedzieć